HIVPN | آموزش Openvpn در مک
نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید:
لینک دانلود
 فایل کانفیگ  سرورها را دانلود کرده و از حالت Zipخارج کنید وبه قسمت پوشه دانلود مک ذخیره کنید.

فایل کانفیگ سرور ها

مراحل را طبق عکس های زیر انجام دهید. :
روی قسمت نشان داده شده دوبار کلیک کنید
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(1).jpg/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(2).jpg
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(3).jpg
یوزر و پسورد سیستم عامل خود را وارد کنید
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(4).jpg
کلیک کنید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(5).jpg
کلیک کنید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(6).jpg
کلیک کنید
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(7).jpg
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(8).jpg
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(9).jpg
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(10).jpg
فایل کانفیگی را که دانلود کرده اید از پوشه دانلود کپی کنید
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(11).jpg
فایل را کپی کنید
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(12).jpg
در فولدری که در شکل نشان داده شده و روی Desktop شما قرار دارد وارد شوید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(13).jpg
فایل را Paste کنید
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(14).jpg
سپس فولدر نامبرده را به vpn.tblk تغییر نام دهید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(15).jpg/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(16).jpg/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(17).jpg/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(18).jpg
تغییر نام فولدر به vpn.tblk
کلیک کنید.
روی فولدر دوبار کلیک کنید و یوزر پسورد سیستم عامل خود را وارد کنید.
به بخش Applications بروید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(19).jpg
برنامه نشان داده شده را باز کنید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(20).jpg
روی Connect کلیک کنید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(21).jpg
یوزر و پسورد اکانت OpenVPN خود را وارد کنید.
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(22).jpg
در حال اتصال
/wp-content/uploads/learn/openvpn/3/OPENVPN-MAC%20(23).jpg
در این لحظه اتصال برقرار شده و قابل استفاده است.